Универзална сала (конкурсно решение) / ДСЦ ДИЗАЈН – Скопје

Локација:                 Скопје

Површина:              44.500 м2

Година:                     2013

Автор:                       Ирина Бојаџиевска

Соработници:        Александар Симјаноски, Ѓорѓи Стојановски

Контакт:                   www.dscdesign.com.mk

01-analiza

02-analiza

03-analiza

06-kroki

_001-osnovi-podrumi

_osnova +1

_osnova prizemje

_osnova +2.+3

_osnova +4.+5

_5ta fasada+renderi

_preseci

_fasadi

8

4

2

6

07-renders

Автор на статија: