Хотел во Струга / Ристо Пецев, Димитриј Гуржанов 2014/15

проект: хотел

локација: село Радожда, Охридско Езеро

студенти/автори: Ристо Пецев, Димитриј Гуржанов                                                                                      

студио: Архитектонско студио VII1                                                                    

година: 2014/15 (VII семестар)

ментори: проф. д-р Минас Бакалчев, асист. м-р Саша Тасиќ

На кој начин можеме да развиеме типологија, програма, контекст за еден објект од областа на угостителството, а притоа да ги задржиме/унапредиме постојните отворени карактеристики на местото? На кој начин објектите од областа на туризмот можат да се дел од глобалните барања но истовремено да одговорат и да ги унапредат специфичните енвиронментални и социокултурни својства на местата? Преку серија сценарија на хипотетички трансформации на оваа природна положба, можеме да ги покажеме нејзините можности за трансформација како синтеза на архитектурата и природата, традицијата и современото.

?????

?????

На крајниот северозападен дел од Охридското Езеро, на самата граница кон Република Албанија е местото на поранешното летно одмаралиште/камп на фабриката Треска. Се наоѓа во непосредна близина на питоресктното рибарско село Радожда и поседува извонреден потенцијал во однос на неговата местоположба како кон непосредната околина така и кон длабокиот хоризонт на езерото.

клучни зборови: гнездо, пештера, езеро, целовитост, мисла, прошетка, одмор, граница, природа, тишина.

Чин на назначување на местото. Метафизичко значење, ублажување на материјалните граници. Проток на движење, поглед кон контекстот а во исто време поглед кон себе. Едно тело-групација од простори, авантура, случување.

Проектна програма: екотуристичко одмаралиште со 44 гостински соби

 1. станбен дел: двоен кревет-20соби, два кревети-18 соби, хендикепирани лица-2 соби, апартмани-4.

2. општествен дел: влезен хол (лоби), храна и пијалок, повеќенаменска дворана, рекреација

 3. економски дел: администрација, припрема на храна, магацински простории, персонал, помошни простории, сервис за перење и домаќинство

 

?????

?????

?????

                                                                                  ?????

?????

?????

slika 9

slika 10

Автор на статија: