Цк на КПМ / Равникар

Автор: Едвард Равникар,

Соработници: Ана Мавко, Мајда Крегар

Година: 1965

Извoр: „Еdvard Ravnikar, architect and teacher“ – Aleš VodopivecRok Znidarsic

За Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, или објектот кој денес е познат како Влада на Република Македонија, бил распишан меѓународен конкурс во 1965 година. На истиот учествувал и познатиот словенечки архитект Едвард Равникар со својот тим.

Денес ви го презентираме неговиот конкурсен труд за овој објект, лоциран спроти скопската тврдина на кејот на реката Вардар:

Основа на приземје

Аксонометрија

Просторен приказ

Ф.К