Спомен Костурница – Велес /фотогалерија-екстериер/

Локација: Велес (на влез на градот)

Автори: Саво Суготин (инженер-архитект),

                   Љубомир Денковиќ (академски вајар)

Година: 1976-1979

Фото / 2021/ : Борис Јурмовски