Шалтер сала на ПТТ / Јанко Константинов 1973

Автор: Јанко Константинов

Главен соработник: Душанка Балабановска

Соработници: Ленка Јанева, Костадинка Пемова, Мимора Капсарова

Инвеститор: ПТТ Скопје

Година на проектирање:  1973

Година на изведување: 1979-81

Изведувач: Пелагонија

Извор: Бимас

Фотографии: позајмени од македонски и странски блогови и лични архиви

 

 

Шалтер сала ПТТ 1

 

„Во развојот на културата на една земја, архитектурата игра една од главните улоги.  Таа секојдневно им покажува на граѓаните на еден народ или на посетителите од страна, за неговиот дух и величина.  Сепак, се што се гради не е архитектура,  т.е уметничко остварување кое останува за долг период да му се возхитуваат генерациите кои доаѓаат.

Кога ги започнавме првите скици за шалтер салата, тргнавме од горната претпоставка: во центарот на Скопје да оствариме едно уметничко дело- архитектура-скуплтура,  кое ќе биде драгоцен објект во ентериерот на градот, а воедно за граѓаните посетители.  Шалтер салата да претставува едно специјално доживување на внатрешниот обликовен простор.

 

20150523_155713

 

Добрите  дела во светот на архитектурата,  секој пат имале свои антисофистицирани критичари, но тие  со времето се менувале.

Шалтер салата на ПТТ денес, исто има свои критичари, но времето е единствениот правилен критичар кој неопходно ги елиминира моменталните моди и лажни вредности, за да и даде почит на вистинската уметност, која останува како драгоцено благо во културната татковина на еден народ”

 

 

post-office-skopje-brutal-architecture

бруталистичка-архитектура-скопје-11

model Google earth ptt sk

Филип Конески_ ПТТ Центар Скопје_ МАРХ

Шалтер сала ПТТ_2

1_BWSkopje-PostOffice_WEB

ентериер пошта

Александар Кондев 3

Александар Кондев 4

16012013103606_pozar 3[1] posta maja

@Утрински Весник

Автор на статија: