111 ТЕЗИ за ГТЦ

Во најава е промоција на нова книга, создадена од тезите  посветени на Градскиот Трговски Центар. Во неа ќе бидат објавени текстови од докажани ликови на македонската архитектонска сцена, меѓу нив архитекти, професори, историчари на уметност итн.
Издавач: ФРУ – Факултет за работи кои не се учат
Уредници: Ивана Васева, Филип Јовановски
Стручен соработник: Јован Ивановски
Соработник: Бисера Бендевска
Текстови: Минас Бакалчев, Ана Ивановска – Дескова, Јасна Стефановска, Доминика Бошкова, Донка Барџиева – Трајковска, Михајло Зиноски, Дејан Ивановски, Мишко Ралев, Горан Јанев, Никола Писарев, Даница Павловска
Дизајн на корица: Филип Јовановски
Дизајн:КОМА
Лектура: Маја Васева
Фотографија: Ванчо Џамбаски
информацијата е превземeнa од: https://www.facebook.com/zivi.biblioteki
11150293_1576971932560485_8617312529635421151_n

 

Автор на статија: