360: Предавање „Пејзажна архитектура меѓу пракса и академија“

За Петок 10.11.2017, 18:30,  во амфитеатарот при АФС е најавено предавање на тема „Пејзажна архитектура меѓу пракса и академија“, од страна на Marianne Skjulhaug, професор на Институтот за урбанизам и пејсаж, при школата за архитектура и дизајн од Осло и Luis Callejas исто така професор на споменатата образовна институција.

Ваквите предавања се дел од новата пракса на факултетот и се инзвонредна можност да се запознаеме со светските текови во полето  на архитектурата и сродните струки.

 

Извор >>>