Архитектонска изложба „Стоковните куќи во Македонија – Феномен и развој “

На 11 мај, во 13 часот во Музеј на Град Кратово. ќе се отвори архитектонска изложба на студентски проекти од Архитектонско студио 7 семестар 2022/2023 при АФС / УКИМ. Изложбата носи наслов „Стоковните куќи во Македонија – Феномен и развој “ а се реализира во соработка со Општина Кратово и Музејот на градот.

Учесници:  Ангела Станоевска,  Ана Ангелова, Самир Хасани, Јасемин Абази,  Ана Бојаџиевска, Лука Апостолски, Елена Пренџова, Марија Србиноска,  Мартин Крстески, Викторија Блажеска, Ања Митевска, Јана Димовска, Елена Станојковска, Елена Симоновска, Сарах Бајрамоска,  Деспина Дешлиоска, Александра Кулевска

Педагошки тим:  Проф. Д-р Михајло Зиновски,  асистент М-р Јана Брсакоска