Повеќесемејни станбени куќи АБАКУС 2013

Автори: Невенка Манчева, Марија Антиќ Инвеститор: ОПТИНЕТ д.о.о Скопје Година: 2013 Локација: Ул. Сливовска, нас. Влае 2, Скопје Извор: БИМАС...

Едносемејни ст.куќи – конкурсен труд / тим автори 2013

Конкурс: Едносемејни станбени куќи - Илинден Автори: Минас Бакалчев, Саша Тасиќ, Александар Петановски, Гордан Петров Инвеститор: Општина Илинден Локација:  Јака,...

Конкурс -БИБЛИОТЕКА БЕРОВО/ група автори 2007

Автори: Нора Арсовска, Биљана Спиркоска, Стефан Лазаревски Соработниk: Стефан Георгиевски Локација: Берово Инвеститор: УНДП Македонија Година: 2007  

Македонска филхармонија / Студио 2000, конкурсен труд 2007

Автори: Билјана Филиповска, Мартин Пановски, Јана Гугуловска Соработници: Звонко Ставревски, Ерина Филиповска Фирма: Студио 2000 Скопје Kонтакт: studio2000.com.mk Локација: кеј...

„МЕБО” Штип / Платформа 2006

Административно деловен објект-МЕБО Автори: Елена Павловска, Емил Јегени, Веле Богоевски Соработник: Јасна Милојковиќ Фирма: Платформа Kонтакт:  www.platforma.com.mk Инвеститор: Нико 2002...

Облакодер на XXI век – конкурсен труд / група автори 2014/15

Интернационален конкурс: eVolo  SKYSCRAPERS 2015 Тема: Облакодер на XXI век ( утописка замисла за иднината) Локација: Негде по планините Автори:...

Kонкурс за “мал базен во Крушево”/ СТОКУЌА

Автор: Симона Шандуловска Ѓорѓиевски Фирма: СТОКУЌА ДООЕЛ Година: 2011 Локацијата за базенот е во непосредна близина на маркантните архитекронски обележја...

Џамија / Нуран Салиу, Кјутим Елези 2012

тип на објект:  исламски храм автори: Нуран Салиу и Кјутим Елези соработник: Абдулбесир Салиу инвеститор: ИВЗ - Гостивар локација: с....

Семејна куќа / ДСЦ ДИЗАЈН – Скопје 2014

Локација:                 Жданец, Скопје Површина:              280 м2 Автор:                        Маја Тасевска Соработник:           Светлана Цветковиќ-Ангеловска 3Д приказ:               Христијан Ивановски Контакт:        ...

Реконструкција и над(градба) на ГТЦ / Scars 2008

Конкурсен труд: 1ва награда Претседател на комисија: проф. Георги Константиновски Автори: Јован Ивановски, Владимир Десков, Дејан Ивановски, Елена Пазарџиевска, AнаИвановска...