Фотографии од обновата на Скопје – 1980 год. / II дел

Фотографии од ” Skopje”, брошура посветена на обновата на постземјотресно Скопје, издадена од “Унија на асоцијации на архитектите на Македонија”, во која има обраќање од страна на претседателот на собранието на градот Методи Антов. Издадена е 1980 година и претставува архивски сведок за современата македонска архитектура. Автор на фотографиите е Румен Чамилов.

 

Комерцијална Банка Комерцијална Банка

Меморијален споменик за земјотресот Горги Груин Спомен одбележје за загинатите во скопскиот земјотрес

– гробишта Бутел/ Георги Груин 1964 год

Железничка станица Скопје- Кензо ТангеЖелезничката станица во Скопје – Кензо Танге

МАНУ - Борис ЧипанМакедонска академија на науки и уметности – Борис Чипан

Вардар Експорт Импорт-Димитар ДимитровЕкспорт импорт- Вардар /Димитар Димитров

Автор на статија: