KDA House / Пејоски Архитекти

Тип: Индивидуална едносемејна куќа

Година на проектирање: 2023

Локација: Скопје

Статус: Во фаза на изведба

Клиент: Приватен

Проект и супервизија: Пејоски Архитекти

Градежни конструкции: ЛИ-ДЕ Инженеринг