Конкурс за избор на идејно решение за проектирање на управна (општинска) зграда на Општина Аеродром

 

Рапишува:  Општина Аеродром

Рок:  01.03.2021 / до 10:00 часот

Награди: 

  • Прва награда во нето износ од 300.000 денари,
  • Втора награда во нето износ од 100.000 денари,
  • Трета награда во нето износ од 50.000 денари.

 

Општина Аеродром на 31.12.2020 распиша  конкурс за избор на идејно решение за нова управна зграда. Во расписот општината приложува детална шема на организација на  администрацијата, како и табела на потребни корисни површини според функции.

 

 

 

 

Локацијата е позиционирана во Реонскиот Центар, додека целата документација можете да ја превземете од изворот >>>