Меѓународен конкурс за здравствен дом во Подгорица

Министерството за екологија, просторно планирање и урбанизам  на Црна Гора објави меѓународен конкурс за идејно архитектонско решение за  здравствен дом во Градскиот кварт во Подгорица.

Конкурсот е отворен од вторник, 8 август 2023 година. Крајниот рок за поднесување на трудовите е понеделник, 30 октомври 2023 година, до 23:59 часот. Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени до понеделник, 4 декември 2023 година.

 

 

Награден фонд:
I наградата – 30.000,00 €
II награда – 20.000,00 €
III награда – 10.000,00 €
Три откупи  x 4.500,00 евра

Право на учество:
На натпреварот можат да учествуваат лица кои живеат или престојуваат на територијата на Црна Гора, како и лица со живеалиште или престојувалиште на територијата на друга држава.

Најмалку еден од авторите на конкурсното дело (поединец или водач на авторски тим) мора да биде лиценциран архитект.

 

 

Учеството на натпреварот е бесплатно.

Сите учесници можат да поставуваат прашања поврзани со конкурсот до четврток, 31 август 2023 година, по што одговорите ќе бидат објавени на веб-страницата www.arhitecturalcompetitions.me до вторник, 19 септември 2023 година.

info@architecturalcompetitions.me