Музеј на ВМРО и жртвите од комунизмот / Кобуз Флорин 2007

конкурс – Музеј на ВМРО и жртвите од комунизмот

автор: Флорин Кобуз

соработник/ ментор:  Дан Сербан

година: 2007

 

urb

plansa_1

plansa_2

plansa_3

auditorium

tomb

tower

fron entrance

front_night

Автор на статија: