Од отворањето на изложбата на архитектонски студија ИАС12

Фотографии: Васе Аманито

ИЗЛОЖБА НА АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИЈА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017 / 2018
УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ” АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
12.06 – 19.06.2018