Предавање: Postmodern Iterations – Fala Atelier, Порто

Младински Културен Центар (МКЦ)

Кеј Димитар Влахов 15, Скопје

15 септември (Сабота), 20 часот

 

ФАЛА ателје е архитектонско биро со седиште во Порто које ја негува наивноста како пристап во архитектурата, предводена од Филипе Магелан, Ана Луиза Соарес и Ахмед Белхоџа. Основано во 2013 година, ателјето работи со методички оптимизам на широк спектар на проекти, од територии до куќички за птици. Проектите на ФАЛА се мешавина од формални јазици, референци, цитати и теми, водени од опсесијата за јасност; нивната архитектура е и хедонистичка и пост-модерна, интуитивна и реторичка.

Архитектонската програма на Ин Ситу е курирана од Слободан Велевски и Марија Мано Велевска.

Предавањето ќе биде одржано на англиски јазик.

Линк од fb event:

https://www.facebook.com/events/324466211639914/

Линк од website на ФАЛА ателје:

https://www.falaatelier.com/

Повеќе информации:

https://insitu.mk/mk/kuratori/

За In Situ Art Fair (превземено од официјалниот опис на Facebook):

In Situ is an international art fair composed of evolving program components, all of which are (inter)related through a unifying niche of authentic expression.
Established with the purpose of providing a backbone for the growth and development of contemporary and conventional formats of expression, In Situ seeks to be both inclusive in its approach and exclusive in its output.
This contradiction in its pursuit comes from the belief that only by merging the unpredictable we can provide a breeding ground for a progressive cultural and artistic scene.