Редакција | Изгубени во премерот | Епизода 3 | ИРЛ

Извор >>>

Истражувачката репортерска лабораторија во третата епизода од серијалот со истражувања на суштински прашања, го начнаа прашањето за урбаниот хаос и хуманото живеење. Дали постои совршена графичка манипулација за обичниот граѓанин кој не умее добро да го чита планот, или пак станува збор за друг вид на пропусти ненамерни или намерни, истражува ИРЛ.

 

Редакција | Изгубени во премерот | Епизода 3 | ИРЛ

 

Епизодата го офаќа прашањето за добиената квадратура на станбена површина при купувањето. Дали граѓаните ја добиваат истата површина како што им е запишано во имотните листови при купувањето на стан. Тие откако самоиницијативно направиле премер на своите станови заклучиле дека за неколку квадрати површината е помала. Станува збор за повеќекратни случаи со вакви отстапки што претстатува вистинска сторија за истражување, каде е пропустот во целиот процес, почнувајќи од проектирање па се до добивање на имотни листови.

ИРЛ велат: „Би молчел ли ако ти фалат 2 или 3 квадрати во станот за чија исплата ќе работиш половина живот? Од урбаниот хаос, на правдата во Македонија ѝ е претесно и нема каде да се сврти! ИРЛ истражува кој им го краде платениот простор за домување на граѓаните, во најновата епизода „Изгубени во премерот”.“

 

Во продолжение погледнете ја целата епизода >>>