Работилница СКОПЈЕ 55

Извори: MELEEM

Како градот Скопје да ги препознае просторните и културните вредности и предизвици на денешницата и да предизвика визии за идно урбано созревење, 55 години по настаните од 1963?

Две паралелни бесплатни работилници ќе се одржат од 27ми до 30ти октомври, една работилница по архитектура предводена од Сара Симоска и една по поезија предводена од Калиа Димитрова.

Работилницата по Архитектура ќе се служи со колажот како алатка, а крајна цел ќе биде поставување на просторна инсталација во детално избрана локација, со што ќе привлечеме поголемо внимание кон граѓаните на Скопје за нашите визии за нашиот град.

Работилницата по Поезија ќе вклучува вежби за креативно пишување и разговори за личното видување и доживување на градот од страна на учесниците, со цел изработка на кратки книжевни дела кои ќе бидат изведени при просторната инсталација.

Дополнително на 4 дневните работилници ќе се приклучат гости со кратки презентации, активни граѓани на Скопје кои со својата работа ја потресуваат нашата реалност и не мотивираат да сонуваме:

Христина Секулоска и Ирена Милојеска | ХИМА
Мартин Пановски | AAM, RADiUs
Иван Шопов | 091 – Антиразгледници од Скопје
Бранислав Спировски и Димитар Попов | Reborn
Даница Павловска Циги | ААМ, Го сакам ГТЦ
Илија Стефановски | [0.10]error of harmony
Васил Шемкоски | Скопје 091
Трајко Димитров | архитект од првата генерација архитекти на Македонија

Дополнителни гости ќе бидат допишани на оваа листа

+ 1 странски гостин

Ирене Манцини, истражувач од Италија на UCL Аrchitecture London

По завршување на истражувачкиот дел од проектот, ќе биде креаирана интерактивна публикација.

 

За повеќе информации следете го линкот >>>