Последната слободна површина во Малиот Ринг

Позади хотелот „Јадран“ во Скопје, во строгиот центар на градот, се припрема ново градилиште. Граѓаните се незадоволни бидејќи станува збор...

Хотел „Јадран“ – Улцин /Димитриевска, Десовска-Мушиќ, Богоевска

Проектантско биро: ГРО Пелагонија - Скопје, ООЗТ „Пелагонијапроект“ Автори: Виолета Димитриевска, Ружица Десовска-Мушиќ, Даница Богоевска Година на проектирање: 1987/88 Инвеститор:...