July 2016

„Куќа на Чока“ / Битола XIX век

Локација : Ѓуро Ѓаковиќ 26, Битола / Google maps – street view Година:  втора половина на XIX век Извор: “Архитектонските стилови” – Кокан Грчев, Скопје, 2003г. Технички прилози и фотографии: …

АРХИ.ТЕК – студентско списание за архитектура

Пред речиси половина година, на Архитектонскиот Факултет се појави еден нов ентитет со амбициозна намера: Да го промени начинот на кој студентите размислуваат за архитектурата. Списанието АРХИ.ТЕК, кое е старо …

Св.Пантелејмон – Велес / Дамјанов 1840 год.

Автор : Андреја Дамјанов Локација : Велес Година : 1840 година Извори :   “Архитект Андреја Дамјанов„ – Јасмина Хаџиева Алексиевска, Елизабета Касапова, Скопје 2001; Wikipedia; www.visit.veles.gov.mk. Црквата Св. Пантелејмон во Велес е едно …

Рехабилитација на скијачки центар Ле Менуир / Трајковски

Конкурсен труд Автор: Стефан Трајковски Локациja: скијачки центар Ле Менуир, Три Долини, Француски Алпи Ослободена од било каква симболика, новопредложената зграда на некој начин влече корени од постоечкиот објект Кроасет …

Просторот во делата на Родољуб Анастасов

Кој е Родољуб? Родољуб Анастасов е македонски сликар од светски ранг, роден во Скопје, 1935 година. Toj e еден од најважните уметници во современата македонска уметност, човек кој сеуште им …

Крсто Тодоровски 1930 / 2016

Крсто Тодоровски, Роден на 08.08.1930 г. Припаѓа на првата генерација архитекти запишана на Архитектонскиот отсек на Техничкиот факултет во Скопје во 1949г., а дипломирал во 1956 г. По дипломирањето се …

Преломи во XIX век / Борис Чипан

Извадок од „ 111 Тези за архитектурата “ Автор: Борис Чипан Година: 1982 / 86 Издавач: Архитектонски факултет – Скопје   Ф.К