ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – пред и потоа

September 12, 2018

Периодов засилено се работи на „енергетската ефикасност“ на образовните институции, менаџирани од градот Скопје и скопските општини. Предупредувањето и загриженоста кај фелата за истото, беше оправдана од повеќе аспекти, но најмногу остана да виси прашањето како да се зачува оригиналниот авторски потпис на објектот.

Првата поголема реакција се случи за почетокот на работите на гимназијата„ Орце Николов“, за која надлежните известија дека е констактирана ААМ и авторот на објектот.

Денес, ви презентираме како изгледа крајниот резултат од реконструкцијата на фасадата на Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ во општина Кисела Вода. Пресудете сами:

 

 

Автор на статија:

| / / / |