Детското одморалиште на Водно

Дали сме размислиле на потенцијалот на недовршените објекти, старите индустриски капацитети, напуштените домови или згради?!  Македонија е земја, која најмалку го користи овој ресурс како потенцијал, додека во светот веќе е подлога за одлични архитектонски реализации на кои им се даваат нови функции. Често се соочуваме и со рушење на истите.

Еден таков објект викендов го документиравме, се наоѓа под врвот на Водно (2км од крстот), во состојба на изведена армирано бетонска конструкција (делумна карабина). Авторот на ова дело ни е непознат, ниту поседуваме повеќе инфо за истиот, освен информацијата дека е Детско Одморалиште. Во случај да поседувате повеќе инфо, ве покануваме да споделите со нам.

Фото: Борис Јурмовски

vodnohotel.01

vodno.abandoned.30

vodnohotel.02

vodnohotel.16

vodnohotel.11

vodnohotel.03

vodnohotel.05

vodnohotel.04

 

vodnohotel.06

vodnohotel.08

vodnohotel.09

vodnohotel.10

vodno.abandoned.23

vodno.abandoned.22

vodnohotel.17

vodnohotel.13

vodno.abandoned.26

vodno.abandoned.27

vodno.abandoned.25

vodno.abandoned.24

vodno.abandoned.32

vodno.abandoned.31

Автор на статија: