Хотел Астибо, Штип /фотогалерија/

Објект: Хотел “Астибo” (денес Хотел “Оаза”), Штип

Автор:  Методи Гранков

Година на изведба : 1974

Локација:  ул. ”Кузман Јосифовски” покрај кеј “Маршал Тито”, Штип

Фотографии: Борис Јурмовски  /2024/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фасадни детали