Интернационална галерија „Стоби” / Ѓоко Радовановиќ

Локација: ГТЦ Скопје

Година: 1990- 92

Автор: Ѓоко Радованиовиќ

Автори на архитектура: Драган Крстев, Тодорка Мавкова

2

На северната страна од Анекс3, во приземниот дел се наоѓала интернационалната галерија „Стоби”, која во својата целина опфаќа приземје и кат.

Автор на статија: