Како да ги подготвите проектите за објава на нашата страна

Страната marh.mk  се бави со презентација на македонската архитектура низ сите нејзините периоди. Најзначајната категорија која се стремиме да биде најчесто актуелна е категоријата „XXI  век“, во која треба да го архивираме и презентираме тековното творештво на професијата, со што ќе го приближиме до пошироката јавност.  За жал архитектонските студија сеуште не покажуваат доволна иницијатица од сопствена страна и не чувствуваат потреба бесплатно да ги промовираат своите трудови, без разлика дали се реализирани или не.

Креирањето на активна сцена не може да се постигне без јавната презентација на работата и можност да се следиме еден со друг, да научиме или да се надмудруваме помеѓу себе. Затоа нашата мисија  е да ги потикнеме архитектонските студија, студентите, општините и сите останати од полето на интерес, самостојно да ги приложуваат проектите за објава.

Како да го подготвите материјалот за објава?

Приложете:

-текст зачуван во Word 2003, не подолг од две  А4 страни, големина на фонт 12 ( напомена: текстот да е испишан со македонска подршка без македонски фонт)

-монтажи, визуелизации (jpg, png, bmp)

-фото од модел (jpg, png, bmp – не поголеми од 1,3 Mb од фото),

-основи и пресеци во jpg или png формат ( не поголеми од 1,3 Mb од датотека).

-изјава

Сето тоа да биде обединето во еден ZIP или RAR фолдер: НАСЛОВ НА ПРОЕКТ – АВТОР/И

Напомена: Проекти испратени во pdf презентација, не се прифатливи!

Со испраќањето на проектот вие се сложувате на негово јавно објавување на страната, објавување во печатените изданија на МАРХ и воедно сте свесни за јавната достапност на истиот. Сепак во посебен документ, доставете ИЗЈАВА – дозвола за јавна презентација во pdf

Проектите испратете ги на contact@marh.mk