Колекција „Z“ / Творница 2015

Колекција: Стол, ламба, канта за отпадоци, одложувач за облека, маса

Автори: Творница

Контакт:   facebook www.tvornica.mk

Проектот беше дел од годинешниот настан „Скопје Креатива“

Z Tvornica 1

Z Tvornica 2

Z Tvornica 3

Z Tvornica 4

Z Tvornica 5

Z Tvornica 6

Z Tvornica 7

Z Tvornica 8

 

 

Автор на статија: