Конкурсен труд за училиште во Капиштец / Студио 2000

Локација:Капиштец

Година: 2013/14

Фирма: Студио 2000

Автори: Гулевски Мартин, Гулеска Ољга, Филиповска Билјана, филиповска Ерина, Ѓорѓевиќ Петар

3Д модел: Ивковски Михајло, Благоевиќ Бојан

Извор:

Studio 2000_ osn. uci. 0

Studio 2000_ osn. uci. 4Studio 2000_ osn. uci. 3

ОсноваStudio 2000_ osn. uci. 2Пресек

Studio 2000_ osn. uci. 1

Визуелизација

Автор на статија: