Куќа на 4 нивоа / крај на XIX век

Локација: С. Волковија

Век: XIX

Извор: „Народната архитектура во реканското подрачје“ од Петар Намичев

Куќа од симетричен тип на четири нивоа со изразено влијание од градската куќа во ентериерната опрема

20151004_194641

20151004_194648

20151004_194657

20151004_194653

 

 

Автор на статија: