Македонската традиционална архитектура и ….

„Македонската традиционална архитектура и нејзината примена во современата архитектура”

e целосниот наслов на четивото напишано од  арх. Сотир Томовски, за списанието  „ARHITEKTURA” број 13-17 1948 година. Списанието се бави со  архитектурата на просторите на бивша Југославија, каде четивата се поделени според републиките.

Архитект Томовски говори за  традиционалната македонска архитектура, како епицентар на архитектурата развиена во европскиот дел на Отоманското Царство.  Низ четивото се среќаваат и фотографии од тогашната состојба на повеќе препознатливи објекти од македонското градителско наследство.

Оригиналното четиво е објавено на српско-хрватски јазик, а можете да го погледнете во оргинална форма во продолжение:

arhitektura 1948 mak 1

 

arhitektura 1948 mak 2

arhitektura 1948 mak 3

arhitektura 1948 mak 4

arhitektura 1948 mak 5

arhitektura 1948 mak 6

arhitektura 1948 mak 7

arhitektura 1948 mak 8

Автор на статија: