„Моментум“ – предавање на Simon Hartmann од HHF Architects


„ON THE LEVEL OF MOMENTUM, LET GO…“ –  Simon Hartmann

На 1-ви Декември 2016 година, во „Кино Култура“ се оддржа предавање од страна на Simon Hartmann, еден од основачите на познатото швајцарско студио HHF Architects.

img_8377

Што всушност претставува моментумот? Самиот термин физиката го дефинира како количество движење на едно тело, пресметано како производ на неговата маса и брзина. Додека пак во спортот се користи за дефинирање на брзото напредување на еден спортски тим, за кој што се потребени голем напор и сила за истото да се запре.

img_8384

img_8393

Во архитектурата моментумот, според Hartmann има сосема друго значење. Тој претставува момент во процесот на проектирање каде сé функционира, но на крај всушност и ништо не функционира во добиениот проект. Типичен проблем со кој што се соочува секој архитект и секое архитектонско студио.

img_8394

Предавањето беше поделено на 3 дела од кои: првиот дел се базираше на 12 проекти од HHF; вториот на 3 архитекти кои некогаш имале голем моментум и 4 проекти кои произлегле благодарение на нив и третиот дел за 3 нови проекти.

 

-1- 12 projects by HHF

-Ruta del Peregrino, Mexico

-Poissy Galore, France

-Artfarm, USA

-Tsai residence, USA

-House D, Switzerland

-House C, Switzerland

-Byfangweg, Switzerland

-Lichtstrasse, Switzerland

-Lebels, Germany

-Parking & more, Switzerland

-Mall of Ku’Damm, Germany

-Housing Tower, Switzerland

%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%be

%d1%99%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%82-1

-2- Three Architects who had big momentum once and four projects which owe a lot to them

-Alfred Roth

-Justus Dahinden

– Marko Mušič

%d1%99%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%82-2

-3- Momentum has to build up by many failed attempts trying and convincing yourself that it has built up already, 3 Projects

-Ansicht Von – Al Wasl Plaza

-House of Switzerland, Olympics games

-Swiss Pavilion – World Expo, Emirates 2020

%d1%99%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%82-3

Настанот беше организиран од страна  на Факултетот за архитектура и дизајн при Универзитет Американ Колеџ Скопје.

Материјалот го приложи и обработи: Антонио Грујевски

Фотографии: Борис Јурмовски, Љубен Трајаноски, Антонио Грујевски