награда “Андреја Дамјанов”

НАГРАДА “АНДРЕЈА ДАМЈАНОВ“ 2014
Според Статут на ААМ и Правилникот за доделување на наградата „Андреја Дамјанов“ и Записникот на петчлената Комисија за додела на наградата за 2014 год. во состав:
– Проф. Георги Константиновски – претседател на Комисја
– Ана Радоњиќ, диа – член на УО на ААМ
– Бујар Муча, диа
– Алеkсандар Радевски, диа
– Алеkсандар Наумчески, диа
Управниот одбор на ААМ донесе Одлука :
Добитник на наградата “Андреја Дамјанов“ за 2014 г., како признание за животно дело, особени достигнувања и личен придонес во развојот на архитектурата и градителството е архитект ВЕРА ЌОСЕВСКА.
Промоцијата на добитникот ќе се одржи во Црквата “Рожденство на Пресвета Богородица“ во Скопје на 25.11.2014 со почеток во 19 часот
ПРОГРАМА НА ПРОМОЦИЈАТА
• Воведен збор на претседателот на УО на ААМ
• Збор на претседателот на Комисијата за доделување на наградата
• Обраќање на добитникот на наградата
• Дружење со пригоден коктел

www.aam.org.mk

Автор на статија: