Палата Ивановски / Мирослав Грчев, Кокан Грчев 1991/93

Автори: Мирослав Грчев, Кокан Грчев

Локација: ул. „Ленинова” – Скопје

Инвеститор: семејство Ивановски

Година на проектирање: 1991

Година на изведба: 1993

Извор: Бимас1991, 1993

Палатата Ивановски претставува обид да се создаде вистинска градска куќа за сите времиња. Затоа нејзината концепција и обработка се потпираат на вонвременските архитектонски архетипови. Целината и сите елементи на куќата се пропорционални во клучот корен од 3.

palata Ivanovi _ Mirsolav i Kokan Grcevi_marh 2

Автор на статија: