Студентски конкурс за парк во студентскиот дом „Гоце Делчев“

Studentski konkurs - st.dom Goce Delcev 2

Studentski konkurs - st.dom Goce Delcev 3

Studentski konkurs - st.dom Goce Delcev 1

Материјалот го приложи: Софија Стојаноска

Автор на статија: