“Mirage„ / Борис Јурмовски 2014

Автор:  Борис Јурмовски

Година: 2014

Објект: Катна гаража – Европа, во рефлексија Министерство за Финансии

Град: Скопје

Автор на статија: