АРХИТЕКТИТЕ ЗА ЕВРОПСКО СКОПЈЕ

Изложба на завршни архитектонски проекти и аналитички модели на студентите на Архитектонскиот факултет при УКИМ
Локација: Фоаје на Македонската опера и балет
Отворање: 5 ноември 2018 (понеделник) во 20:00 часот