Aрхитектура во живо: (не)познати простори

Фотографии: Васе Аманито

Во склоп на БИМАС 2018 се оддржа мала посета и обиколка на неколку значајни објекти од скопското архитектонско наследство од втората половина на 20. век. Целта на турата беше преку поблиското запознавање со објектите и нивните високи архитектонски вредности, да се нагласи нивното значење, како и да ги направиме видливи и оние делови од објектите кои што се вообичаено затворени за јавноста.

Во прилог Ви презентираме мал дел од атмосферата

– Македонска опера и балет (Биро 71)

– Алкалоид (деловна зграда), арх. Александар Серафимовски

– Управа за хидрометеоролошки работи, арх. Крсто Тодоровски

– МАНУ, арх. Борис Чипан