Бетонско Скопје 2 / Concrete Skopje 2

Година: 2017-2019

Тема: „Бетонско Скопје“ цели да го документира постземјотресното градителско наследство на Скопје и од него да создаде достоен сувенир, кој покрај визуелната перцепција ќе понуди податоци за авторот на делото, година кога е создадено и неговата локација во просторот

Наслов: Бетонско Скопје 2

Автор: Филип Конески

Фотографии: Филип Конески,  Борис Јурмовски

Евангелско методистичка црква / Јанко Константинов 1973-78


Гимназија „Никола Карев“ / Јанко Константинов 1968-70

 

Католичка катедрала „Пресвето Срце Исусово““ / Благоја Мицевски, Славко Ѓуриќ 1975-82

 

Гимназија „Орце Николов““ / Никола Богачев, Александар Смилевски 1969-71

 

Летна сцена „Школка““ / Кирил Муратовски 1965-66

 

Соборен храм „ Св. Климент Охридски“ / Славко Брезовски 1972-90

 

Станбени кули „Карпош 4 ““ / Александар Смилевски 1979

 

Градски трговски центар / Живко Поповски, Живко Гелевски, Лидија Маркова, Тихомир Арсовски, Панта Христовски, Димитар Димитров, радомир Лалович, Благоја Колев 1969-73

 

Театар на народностите / Љубица Маленкова, Вера Ќосева

 

Градски стадион- Јужна Трибина / Драган Крстев, Тодорка Мавкова 1977

 

Природнонаучен музеј на Македонија / Трајко Димитров 1968

 

Музеј на современа уметност / Клушевски, Мокшијски, Вјежбицки 1965-70

 

Прочитајте повеќе за проектот >>>