Домување на “Помеѓуто” на примерот на Велес / Искра Филипова

Магистерски труд Автор: Искра Филипова Ментор: Минас Бакалчев Година: 2015 Целта и стремежот при изборот на темата “Истражување на колективната...

Светлосна инсталација / Секулоска, Милојеска и Тасевска

Автори: Христина Секулоска, Ирена Милојеска и Симона Тасевска Конкурс: CLUE 02 ( Community Lighting for the Urban Environment ) Competition...

Станбена кула на Вардар / Гаврил Бошкоски

Архитектонско Студио 5.1 Студент / Автор на Проектот: Гаврил Бошкоски Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев, Проф. д-р Саша Тасиќ,...

Спортски комплекс на Дојранско езеро / Грчева и Чеботарева

Студенти/автори: Марија Грчева и Зорица Чеботарева Педагошки тим: проф.Мартин Гулески, Нина Каранѓелеска, Паолина Милушева Година: 2015/16 Како дел од соработката...

Станбени вили на Вардар – Велес / Димитриевски и Јанакиевски

Архитектонско Студио 5.1 Студенти / Автори на Проектот: Томе Димитриевски и Александар Јанакиевски Педагошки тим: Проф. д-р Минас Бакалчев, Проф....

Трансформација на индустриски локации / Крстевска и Ангеловска

Студентски проект-интегрирани студии Проект: Просторно програмска трансформација на напуштени или недоволно искористени индустриски локации Локација: Тутунски комбинат, Скопје Автори/Студенти : Моника...

Винарска визба во Бардовци / студентски проект на Ристовски и Цоневска

Проект: Винарска визба Локација: населба Бардовци, општина Карпош Студенти/автори: Иван Ристовски и Тијана Цоневска Педагошки тим: Доц.д-р. Александар Радевски, Асс...

„Компактни соседства-одржлив град“ магистерски труд на Крстевски Д.

Пред неколку месеци,  Драган Крстевски, млад архитект кој работи во Лондон, успешно ја одбрани својата магистерска теза на тема „Одржливи...

Македонско архитектонско писмо и архитектонските писма низ светот

Материјалот го приложи и истражи: Сара Симоска „Архитектонско писмо" Архитектонскиот факултет во Скопје (подолу АФС) традиционално како прва задача по...

Студентите на ФАД при УАКС во соработка со општина Дојран

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ НА СТУДЕНТИТЕ НА ФАД ПРИ УАКС ВО СОРАБОТКА СО ОПШТИНА ДОЈРАН Материјалот го приложи и обработи: Стојаноска Софија...