Берза / Константин Џуковски

Дипломски труд на тема : „Берза на хартии од вредност-Скопје" автор: Константин Џукески година: 1990 факултет: Архитектонски факултет Скопје при...

“Паралелни хоризонтали” / Едита Винца, Кристина Радеска

Проект: Спортска сала – вертикален гимназиум Локација: Градски парк “Могила на непобедените”, Прилеп Автори/студенти: Едита Винца, Кристина Радеска Педагошки тим:...

Урбан стопански парк / Александар Пејков

Архитектонско студио 8-3 Автор / студент: Александар Пејков Педагошки тим: проф.д-р Александар Радевски, асс.д-р Горан Мицковски, доц.д-р Јован Ивановски, дем.м-р Марио Баткоски...

Пасивно-соларни куќи во Визмар, Германија/ Ивана Ангелова

Истражувачки проект за пасивно-соларни куќи во Визмар, Германија Автор: Ивана Ангелова Година: 2012 Ментoр: проф. др  Детлев Герих Контакт: www.behance.net/ivanangelova...

Мултимедијален младински центар Штип/ Цоневска и Гелмановска

Архитектонско студио 6,2 Автори / студенти: Ирина Цоневска и Марија Гелмановска Раководител: проф. д-р Анета Христова Поповска Соработници: доц.  д-р...

Реадаптација и пренамена на Стаклара / Рената Томовска 2013

Дипломски труд Тема: Програмски интегрирани  архитектонски објекти > модел на новата културолошка присутност во областа на јавните објекти Автор: Рената...

Продавница за органска храна / Андреј Клинчаров и Елена Перинска

Кoнкурс: решение за ентериерно обликување на типска продавница за Органска храна (Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство) Година: 2015 Автори:...

Центар за рециклажа / М. Крстевска, К. Ангеловска

Проект : ПОГОН ЗА ПРЕРАБОТКА НА ГРАДСКИ КОМУНАЛЕН ОТПАД - ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖА Локација : СКОПЈЕ, ИНДУСТРИСКА ЗОНА ИСТОК, ЛОКАЛИТЕТ ВАРДАРИШТЕ...