ИАС 12

Извори: Архитектонски факултет Скопје

ИЗЛОЖБА НА АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИЈА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017 / 2018
УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ” АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
12.06 – 19.06.2018

10:30 ЧАСОТ, АМФИТЕАТАР
Промоција на книга од едицијата „Студио во фокус“ на Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – „Обрасци на раст: Неприродни екологии“

11:00 ЧАСОТ, АМФИТЕАТАР
Предавање „од А до Ш“, Едзард Шулц и Александра Шулевска

12:00 ЧАСОТ, ГОЛЕМА САЛА
Отворање на изложба на архитектонски студија ИАС12

20:00 ЧАСОТ, МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
Доделување на награда „ТИГРИ“ за најдобар магистерски труд на Архитектонски факултет – Скопје

Автор на статија: