ИАС15 – ИЗЛОЖБА НА АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИЈА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2019-2020

13-19 ФЕВРУАРИ 2020.
ОТВОРАЊЕ ВО 11:00 ЧАСОТ, ГОЛЕМАТА САЛА НА АФС.