Катна гаража “26 Јули”, Скопје /фотогалерија

Автори:   Минас Бакалчев, Митко Хаџи-Пуља, Александар Радевски, Саша Тасиќ, Дамјан Момировски, Никола Стрезовски

Фасадно обликување:   Милан Мијалковиќ, PPAG Architects

Изведба:  Гранит  АД Скопје

Проектирање, производство и изведба на фасада: Торакс

Година на изведба : 2013

Локација:  ул. Св. Кирил и Методиј бр.5, Скопје

Фотографии:  Дарко Христов/2013 (насловно фото и изведена состојба),  Борис Јурмовски/2023/

извор: ArchDaily  , Милан Мијалковиќ

 

Катната гаража „26ти јули“ во Скопје, претставува објект со вонредно фасадно обликување, кое беше резултат на надмудрувањето на авторот со апсурдните барања на проектот „Скопје 2014“ – таа да има карактеристики на некој од еклектичните стилови.

Инспирацијата авторот ја добива од перспективен поглед на улица со објекти од побараните стилови. Од фото кадарот, се исцртани контурите, создавајќи патерн кој потоа се повторува.

Резултатот успеа да ги воодушеви и тврдоглавите власти, додека авторот неколебливо создаде одличен современ авторски израз инспириран од поглед кон минатото.

 

 

 

фото: Дарко Христов 2013

фото: Дарко Христов 2013

 

(дијаграм на решение на фасада, стекната со геометризација на мултиплицирана аматерска фотографија од фасада на историски сочувана зграда во центарот на Виена)

 

 

(детал на фасада; внатрешност на објект)

 

 

(графити сегменти од настанот

Skopje street art & graffiti gallery 2 кој се одржа во декември 2019год.)