Меѓународен конкурс “Slavija Manjež” / Белград / Србија

Распишувач: Друштво на архитекти од Белград во соработка со MAISON ROYAL“ doo Beograd

Рок: 04.10.2021

Награди: 

1 место:  15.000 евра;

2 место: 10.000 евра;

3 место: 5.000 евра;

 

Друштвото на архитекти од Белград, се обрати официјално до МАРХ, со цел да не информира за расписот на меѓународниот конкурс “Slavija Manjež”, со што се упатува повик и до македонските архитекти да земат учество.

Предмет на расписот, општи насоки и препораки

Предмет на конкурсот е просторно – програмско, архитектонско-урбанистичко решение за дел од блок (широк конкурсен опфат ) во централната градска зона, помеѓу улиците „Крал Милан“, „Светозар Марковиќ“, „Немањичка“ и „Крал Милутин“, имајќи ја в предвид целовитоста на блокот.

 

 

Од учесниците се очекува да, во склад со програмските потреби и намени, како и трендот на развој, предложат функционално, содржински, амбиентално и технолошки организиран простор со станбено – деловна намена со пратечки слободни и зелени површини, како оптимално би се искористил капацитетот на локацијата, формирајќи рационално и атрактивно урбанистичко – архитектонско решение, кое одговара на задачата и позицијата во градското ткиво.

 

Продолжете со читање кон изворот >>>