Објавени резултати од конкурсот за идејно решение за парк во општина Карпош

Информацијата ја пренесуваме во оригиналната форма од изворот >>>

Новиот градски парк што започна да се создава крај реката Вардар во Карпош 4, наскоро ќе започне да го добива својот препознатлив лик. На конкурсот што беше распишан минатиот месец пристигнаа 19 идејни решенија, а мешовитата комисија на Град Скопје и Општина Карпош издвои четири од нив како најкреативни, иако ниеден од трудовите не ја доби првата награда.

Четирите наградени трудови (две втори и две трети награди) се издвојуваат по одличните решенија за создавање на ново шеталиште на кејот во Карпош, градски шумски појаси во делови на паркот, цветни алеи, урбана опрема која одговара на просторниот контекст, како и отворени сцени и други програмски содржини.

 

 

Еден од второнаградените трудови / Тим:  Јован Ивановски, Паолина Милушева, Билјана Темелковска, Теа Дамјаноска, Марјан Димиќ

 

 

Врз основа на зададените критериуми на конкурс бр.01599/2020 за идејно решение за избор на идејно архитектонско и хортикултурно решение за парк во Општина Карпош, дел од Градска Четврт З 01, и тоа:

– Целосно почитување на програмските барања;
– Изводливост и одржливост;
– Инвентивност во пристапот на обликување;
– Економичност на решението;
– Задоволување на сите прописи и нормативни акти за проектирање и хортикултурно уредување на паркови;

оценувачката комисија по деталното разгледување на сите 19 пристигнати трудови заклучи дека ниту еден труд во потполност не ги исполнил зададените критериуми и програмските барања и одлучи да не се додели прва награда односно да се доелат две еднаквовредни втори и две еднаквовредни трети награди.

 

Тим: / Архитектура-  Бојан Каранаков, Александар Радевски, Огнен Марина, Борјан Менкиновски и Филип Велковски;  Хортикултура – Благоја Сотировски – Џагуре и Кирил Сотировски

 

На приложените трудови со шифри Скупи и Ширит им се доделува втора еднаквовредна награда, а на трудовите со шифрите Пинктинк и Ленти им се доделува трета еднаквовредна награда. Наградниот фонд од 10.000 евра ќе биде соодветно поделен помеѓу авторите на четирите решенија.

Согласно законските одредби, Град Скопје ќе пристапи кон изработка на основен проект за паркот во чиј процес планира да ги повика на учество и авторите на четирите наградени решенија.

Автор на статија: