Пензионерски Дом “Лика Чопова” / фотогалерија

Локација: бул. Џон Кенеди бр.18, Чаир, Скопје

Автори: Михајло Волканов, Славко Брезоски, Мартин Гулески

Година: 1980

Фото / 2022/ : Борис Јурмовски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

состојба на изведба 1980 год.

 

 

денешна состојба 2022 год.