„Rewinding Architecture” / Драган Крстевски

Драган Крстевски е млад македонски архитект од Скопје, кој работи во Лондон. По дипломирањето се вработува  во Gensler (London) , додека во моментов работи во  Make Architects (London).  На конференцијата на TEDx во Лондон се престави со говор посветен на компаративната паралела меѓу Скопје и Лондон, тековната ситуација на домашната сцена каде е присутно мешањето на минатото во иднината. Денес се објави и снимката од неговиот говор, која можете во продолжение да ја проследите:

 

Автор на статија: