Станбени кули “Три Бисери”, Аеродром-Скопје /фотогалерија/

Локација: бул. Јане Сандански,  Аеродром, Скопје

Автор/и: Миодраг Митровиќ

Година: 1982

Фото / 2022/ : Борис Јурмовски