АКТИВНО КИНО ЗА ЗАЕДНИЦАТА

Железничка зграда, Скопје на ул. Борка Талески, 26 23 јуни (сабота) / 11 часот – 14 часот  простор, употреба, заедница...

Студентски Конкурс – идејно решение за киното во Железничка зграда

Извор: www.lokomotiva.org.mk Идејното решение треба да содржи предлог за просторно уредување на постоечкото кино за негово можно функционирање како простор за...

Отворен е нов Дом на културата во Македонска Каменица

На 28 април 2017 год. се отвори новиот културен дом во Македонска Каменица. Објектот се изгради на местото на старата...