“Архитектурата на новата реалност” – годишна студентска изложба

    МИТ Универзитет - Скопје, Факултетот за Архитектура, во четврток, 16.06.2022 во 19.00 часот во галерија КО-РА, ја организира...

Анализа на урбаната морфологија на пограничните градови во источнот и југоисточниот регион на Р. С. Македонија и типолошка класификација на градските плоштади

Автори: д-р Ванѓел Дуноски, м-р Дамјан Балкоски и м-р Оливера Стојановска Година: 2020 Издавач: МИТ Универзитет – Скопје, Факултет за Архитектура Финансиска подршка:...