Избран националниот претставник на 18. Интернационална изложба на архитектурата во Венеција

Проектот „Лабораторија од минатото за иднината: Приказни за Летната школа за архитектура во манастирот Свети Јоаким Осоговски,  1992 – 2017“,...

TРЕНИНГ ЦЕНТАР – ФК ВАРДАР / Скопје, 2016

Автори: Минас Бакалчев / Саша Тасиќ / Гордан Петров / Александар Петановски Локација : Скопје Извор : Архитектите за МАРХ...