Факултет за архитектура при МИТ Универзитет – Скопје

Денес разговараме за образовните процеси и професионалната надградба во Македонија во сферата на архитектурата, но и за теми поврзани со...

Студентска изложба во најава „Примена на Еко системи во современиот архитектонски простор’

Факултетот за архитектура при МИТ Универзитетот ја најавува студентската изложба „Примена на еко системи во современиот архитектонски простор“, која ќе...

Анализа на урбаната морфологија на пограничните градови во источнот и југоисточниот регион на Р. С. Македонија и типолошка класификација на градските плоштади

Автори: д-р Ванѓел Дуноски, м-р Дамјан Балкоски и м-р Оливера Стојановска Година: 2020 Издавач: МИТ Универзитет – Скопје, Факултет за Архитектура Финансиска подршка:...